Ny miljösmartare låda – samma intelligenta Klimat K7

Klimatfabriken ställer höga krav på sina förpackningar. De ska vara praktiska att använda, lätta att återvinna och tåla transporter. De ska inte innehålla mer material än nödvändigt, och de ska ha låg negativ miljö- och klimatpåverkan. Det gäller både materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras. Med en ny smartare […]