Product · Planet · People

Vårt syfte är att skapa hälsosamma inomhusmiljöer på ett hållbart sätt, det genomsyrar allt vi gör.
Volution koncernen har, med detta i åtanke, tagit fram en hållbarhetsstrategi som grundar sig på tre ledord; product, planet, people.
 

Product

– En hållbar och hälsosam inomhusmiljö 

Vi skapar produkter som är utformade för att förbättra luftkvaliteten i våra hem. Förutom att förbättra inomhusmiljön för människor vill vi även bidra till att göra världen mindre koldioxidintensiv. 

Vi är ISO 9001 certifierade. Det innebär att vi ständigt jobbar för att förbättra, uppfylla och överträffa våra mål och ambitioner. 

Vi ska: 

  • Fokusera på att utveckla så energismarta produkter som möjligt samt sträva efter att uppnå vårt mål om nettonollutsläpp. 
  • Utveckla ventilationsprodukter som skapar en ren inomhusluft, främjar människors hälsa och ökar deras komfort. 

 

Ett hållbart produktsortiment
Efterfrågan på koldioxidsnåla produkter ökar och i takt med det även vårt hållbara produktsortiment. Vi utvecklar produkter med lång livslängd utan att kompromissa när det gäller design och funktion. 

Framtidens hem 
Vi är beredda att investera stort i framtidens innovationer som kan leda till mer hållbara hem. Minskade utsläpp och bättre luftkvalitet är alltid i fokus när vi konstruerar våra produkter. 

Genom att samarbeta med våra kunder kan vi lära oss mer om att skapa energieffektiva och hälsosamma inomhusmiljöer. 

Planet

– Minskade utsläpp och kloka materialval  

Vi ska: 

  • Minska vår miljöpåverkan genom förbättringar i hela verksamheten. 
  • Välja material av hög kvalitet som håller länge samt stödja skapandet av cirkulär ekonomi.  
  • Minska alla former av avfall i hela vår värdekedja. 

 

Tydliga mål 
Vi är ISO 14001 certifierade och arbetar för att i framtiden bli koldioxidneutrala. Vi har satt upp tydliga mål för koldioxidminskning på kort, medellång och lång sikt. 

I koncernens årsredovisning kommer vi varje år rapportera hur väl vi uppfyller våra mål. 

People 

– Engagemang, inkludering och uppskattning 

Vi ska: 

  • Få alla våra medarbetare att känna sig engagerade, inkluderade och uppskattade. Hos oss ska varje medarbetare kunna uppfylla sin fulla potential.  
  • Bygga relationer, ge stöd där det behövs och lämna ett bestående arv. 
  • Utbilda våra anställda i kvalitets-, hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor så olyckor undviks och arbetsmiljön blir bättre. 

 

Mångfald, rättvisa, inkludering och välbefinnande  
Vi välkomnar medarbetare av olika nationaliteter, kulturer, bakgrunder och sexuella läggningar. Vi vill bidra till en arbetsplats med ömsesidig respekt, där alla våra medarbetare känner sig uppskattade och där deras insatser gör skillnad.  

Leveranskedjan 
Vi utför löpande granskningar hos våra underleverantörer för att säkerställa att de uppfyller kraven på anställdas hälsa och säkerhet, att arbetsmetoderna är etiska och att personalen behandlas rättvist.   

Våra vägledande principer är respekt, säkerhet och inkludering. Vi anser att samma principer ska tillämpas inom alla våra leveranskedjor, så att vi kan uppfylla vårt gemensamma mål; att skapa goda inomhusmiljöer på ett hållbart sätt.