Klimat KX energismart ventilation

Klimat KX är samlingsnamnet på en ny generation systemlösningar för decentraliserad bostadsventilation med värmeåtervinning som passar perfekt för ny- och ombyggnationer. Med diskret design smälter det in i bostadsmiljön och är unikt på marknaden när det gäller både optimalt luftflöde och minimala ljudnivåer.

Klimat KX energismart ventilation med värmeåtervinning – helt utan kanaldragning

De innovativa systemen Klimat KX SmartFan och Klimat KX ObjektFan+ ger dig framtidssäkra lösningar i toppklass vad gäller energiförbrukning, miljövänlighet och användarvänlighet. Tekniken är baserad på kvalitetskomponenter som dämpar ljudet, optimerar luftflödet och sist men inte minst återvinner värme upp till 91%.
Frisk luft med värmeåtervinning

Klimat KX SmartFan eller Klimat KX ObjektFan+ enheterna installeras efter behov i alla rum där frisk luft behövs, t.ex. vardagsrum, sovrum och lekrum. Monteringen sker alltid i yttervägg, det behövs alltså inga dyra och underhållskrävande ventilationskanaler.

Så fungerar det
Ett system omfattar minst två Klimat KX SmartFan eller Klimat KX ObjektFan+ enheter som arbetar parvis och styrs av en styrpanel. Den ena fläktenheten tar in friskluft (tilluftsfas), medan den andra samtidigt ventilerar ut förbrukad luft (frånluftsfas). Båda fläktenheterna ändrar flödesriktning samtidigt efter 70 sekunder. 

Under frånluftsfasen extraheras den uppvärmda rumsluften och lagras av den keramiska värmeväxlaren. När fläktarna ändrar riktning värms den nya tilluften upp när den passerar genom värmeväxlaren. På detta sätt uppnås en värmeåtervinningsgrad på upp till 91% och en balanserad ventilation av bostadsytan säkerställs enligt DIN 1946-6.

Senaste nyheter