Klimat KX – Så fungerar det

Energismart ventilation med värmeåtervinning – helt utan kanaldragning

Ett system omfattar minst två Klimat KX SmartFan eller Klimat KX ObjektFan+ enheter som arbetar parvis och styrs av en styrpanel. Den ena fläktenheten tar in friskluft (tilluftsfas), medan den andra samtidigt ventilerar ut förbrukad luft (frånluftsfas). Båda fläktenheterna ändrar flödesriktning samtidigt efter 70 sekunder. 

Under frånluftsfasen extraheras den uppvärmda rumsluften och lagras av den keramiska värmeväxlaren. När fläktarna ändrar riktning värms den nya tilluften upp när den passerar genom värmeväxlaren. På detta sätt uppnås en värmeåtervinningsgrad på upp till 91% och en balanserad ventilation av bostadsytan säkerställs enligt DIN 1946-6.

Senaste nyheter