Klimatfabriken får nya ägare

Nordiska Klimatfabriken AB har den 3 februari 2021 fått en ny ägare, Volution Group, som övertar 100% av aktierna i bolaget från tidigare ägarkonstellation. Klimatfabriken som grundades 2014 har under senare år etablerat sig på den nordiska marknaden och även i kontinentala Europa. Verksamheten i Nordiska Klimatfabriken kommer integreras i nuvarande Volution-organisation i Norden. För kunder, leverantörer och samarbetspartners kommer det kortsiktigt inte bli någon ändring utan kontakter med företaget fortsätter som tidigare. Företaget kommer kommunicera eventuella ändringar framåt i god tid till företagets alla intressenter. Grundartrion Mikael Borg, Håkan Friberg och Hans Eliasson kommer att stanna i verksamheten under en övergångstid på tre månader för att göra en bra överlämning till Volution så att verksamheten inte kommer påverkas av ägarskiftet.

– Nordiska Klimatfabriken har arbetet in sina produkter på marknaden på ett starkt sätt under en kompetent och driven grundarskara med dedikerade medarbetare. Detta förvärv ligger i koncernens linje att utveckla affären med energieffektiva produkter med tilltalande design. Vi välkomnar bolaget in i Volution-familjen och ser fram emot att lära känna nya medarbetare och nya produkter inom koncernen. Jag vill tacka Mikael, Håkan och Hans för sin professionalism och stöd till företaget under övergångsperioden och Volution ska göra sitt bästa för att fortsätta utveckla företaget, dess produkter och marknader. Säger Andreas Löfstrand, VD för Volution’s nordiska division.

– Det har varit en rolig och utmanande resa att bygga upp bolaget och etablera det på marknaden. Mottagandet på marknaden visar att vi lyckats väl med vårt produktsortiment, men nu är det läge för oss grundare att kliva av och låta en större aktör utveckla bolaget vidare. Vi vill Tacka våra medarbetare och kunder som varit med oss på denna fantastiska resa. Säger Mikael Borg, tidigare VD och delägare på Nordiska Klimatfabriken AB.

Volution är en brittisk börsnoterad koncern uppdelad i fyra affärsområden där Norden är ett. Nordiska Klimatfabriken kommer omgående att börja integreras i den nordiska divisionen hos Volution.

För mer information, kontakta:
Andreas Löfstrand
VD Volution Nordics
andreas.lofstrand@volutiongroup.se
+46 70 142 49 60

Senaste nyheter