Ny miljösmartare låda – samma intelligenta Klimat K7

Klimatfabriken ställer höga krav på sina förpackningar. De ska vara praktiska att använda, lätta att återvinna och tåla transporter. De ska inte innehålla mer material än nödvändigt, och de ska ha låg negativ miljö- och klimatpåverkan. Det gäller både materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras. Med en ny smartare låda för badrumsfläkt Klimat K7, erhålls en logistikanpassad förpackning som är ännu bättre för klimatet och miljön.

Genom att optimera Klimat K7 lådans dimensioner har Klimatfabriken lyckats få ned volymen med drygt 16% och vikten med 35%, jämfört med tidigare låda. Den nya fläktlådan är dessutom optimerad för EUR-pallanpassade transportlådor, vilket innebär ett minskat behov av fyllnadsmaterial (färre tomma ytor = mindre luft att transportera).

Den nya Klimat K7 lådan är tryckt i Sverige hos ett FSC® certifierat tryckeri och består endast av FSC® certifikat papper (sorteras som pappersförpackning – alltså är det inget annat material som plast, frigolit eller liknande att källsortera).

– Hos Klimatfabriken är miljöfrågorna införlivade i alla delar av vår verksamhet, och våra produkter är givetvis tillverkade av material som skall ge minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan, säger Håkan Friberg, Utvecklings- och Kvalitetschef på Klimatfabriken.

Håkan fortsätter:
– Alla våra förpackningar är idag återvinningsbara, och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra och optimera våra förpackningslösningar. Därför är vi mycket nöjda med den nya lådan. Vår klimatsmarta premiumfläkt Klimat K7 ska givetvis ligga i den mest miljösmarta förpackningen.

Används för: Badrumsfläkt Klimat K7 (Art.nr. 50001 / E-nr 9302520 / RSK 8752520 / GTIN 7350088510018)

Dimensioner: 178 x 178 x 95 mm

Börjar att användas: Januari 2018

Övrigt: E-nummerbanken och RSK databasen har uppdaterats med nya dimensioner

 

Senaste nyheter