Klimat K7 svart

Med Klimat K7 får du sju fläktar i en. Den är både en badrumsfläkt, med sex valbara ventilationslösningar, och en energisparande värmeförflyttare.

– Enkelt att välja funktion: Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!
– Enkel att installera: Skruva upp väggram (integrerade tätningar). Anslut fas och nolla. Klart!
– Enkel att rengöra: Motorenhet med bajonettfattning och löstagbar vinge gör fläkten enkel att ta isär och rengöra.

Utmärkt prestanda, hög tryckförmåga och låg ljudnivå. Fyra hastigheter för optimal ventilation, självjusterande fuktstyrning, närvarosensor, timer, vädringsfunktion, termostat, manuell start/stopp. Självkalibrerande motor med inbyggd farthållare som optimerar ventilationsflödet och motverkar kallras även när fläkten går på lågvarv.

Försumbar energiförbrukning max 3 WattMaterial med låg miljöpåverkan (PP).

Badrumsfläkt med 6 ventilationslösningar
och en energisparande värmeförflyttare

Lägen för kontinuerlig grundventilation
Helautomatisk - tre hastigheter

Kontinuerligt grundflöde – lågvarv 40 m³/h
Närvarosensor – mellanvarv 60 m³/h
Fuktautomatik – högvarv 95 m³/h

När du behöver extra drag...

Lika som Läge 1, men här får du extra hjälp att ventilera ut fukten då fuktautomatiken är inställd på maxvarv 110 m³/h

Med närvarosensorn avstängd

Lika som Läge 1, med kontinuerligt grundflöde på lågvarv och fuktautomatik, på högvarv, men utan närvarosensor.

Tips! Förhöjt grundflöde på läge 8

Lika som läge 3 men med förhöjt grundflöde mellanvarv 60 m³/h.

Lägen för tillfälliga ventilationsbehov
Autostart via fukt- och närvarosensor

Startar automatiskt vid närvaro IR/ljus eller när fuktnivån höjs i rummet.
Närvaro – mellanvarv, fukt – högvarv.
Kallrasskydd (tillval)

Manuell start/stopp via strömbrytare

Vid start går fläkten på högvarv.
Kallrasskydd (tillval)

Vädringsfunktion – ventilerar t.ex. fritidshuset även när du inte är där

Om fläkten varit inaktiv i mer än ett dygn startar den automatiskt och vädrar ur ditt hus i 30 minuter var 12:e timma.
I övrigt som Läge 4. Kallrasskydd (tillval)

Värmeförflyttare
Spar energi - ta hand om överskottsvärmen från din braskamin
Flyttar överskottsvärme från ett rum till ett annat rum. Med inbyggd elektronisk termostat.
Enkelt att byta funktion!
Med den unika multifunktionsväljaren är det enkelt att byta funktion är:
Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!