Badrumsfläkt

Klimat K7 har sex stycken valbara driftlägen som löser frånluftsuppgifterna i alla bostäder med självdragsventilation. Den är anpassad och godkänd (IP44) för att monteras i våtutrymmen som WC, badrum och tvättstuga.

Monteras på yttervägg eller tak (separat, välisolerad ventilationskanal Ø100 mm).

Värmeflyttare

Klimat K7 har en inbyggd termostat som styr fläkten att flytta överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum.

Monteras på vägg eller mellan våningar (vägg/golvgenomföring Ø100 mm.

Badrumsfläkt med 6 ventilationslösningar
och en energisparande värmeförflyttare

Lägen för kontinuerlig grundventilation
Helautomatisk - tre hastigheter

Kontinuerligt grundflöde – lågvarv 40 m³/h
Närvarosensor – mellanvarv 60 m³/h
Fuktautomatik – högvarv 95 m³/h

När du behöver extra drag...

Lika som Läge 1, men här får du extra hjälp att ventilera ut fukten då fuktautomatiken är inställd på maxvarv 110 m³/h

Med närvarosensorn avstängd

Lika som Läge 1, med kontinuerligt grundflöde på lågvarv och fuktautomatik, på högvarv, men utan närvarosensor.

Tips! Förhöjt grundflöde på läge 8

Lika som läge 3 men med förhöjt grundflöde mellanvarv 60 m³/h.

Lägen för tillfälliga ventilationsbehov
Autostart via fukt- och närvarosensor

Startar automatiskt vid närvaro IR/ljus eller när fuktnivån höjs i rummet.
Närvaro – mellanvarv, fukt – högvarv.
Kallrasskydd (tillval)

Manuell start/stopp via strömbrytare

Vid start går fläkten på högvarv.
Kallrasskydd (tillval)

Vädringsfunktion – ventilerar t.ex. fritidshuset även när du inte är där

Om fläkten varit inaktiv i mer än ett dygn startar den automatiskt och vädrar ur ditt hus i 30 minuter var 12:e timma.
I övrigt som Läge 4. Kallrasskydd (tillval)

Värmeförflyttare
Spar energi - ta hand om överskottsvärmen från din braskamin
Flyttar överskottsvärme från ett rum till ett annat rum. Med inbyggd elektronisk termostat.
Enkelt att byta funktion!
Med den unika multifunktionsväljaren är det enkelt att byta funktion är:
Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!

Byt till en snyggare och smartare fläkt idag!

Fullmatad med teknik — men ändå så enkel!

Självjusterande fuktautomatik

Smart fuktstyrning som automatiskt känner av om fuktnivån är hög i rummet. Om fuktnivån höjs forcerar/startar fläkten automatiskt och ventilerar effektivt ut fukten. Beroende på val av funktionsläge går fläkten på högvarv eller maxvarv.

Närvaro- och ljussensor

När du kommer in rummet eller tänder en lampa forcerar/startar fläkten automatiskt på mellanvarv och ventilerar snabbt ut eventuell lukt. Efter rumsbesöket fortsätter fläkten att gå i 15 min.

Självkalibrerande motor

Fläkten har en unik självkalibrerande motor som känner av och kompenserar sitt varvtal om t.ex. vindmotståndet ökar i ventilationskanalen. Man kan likna den vid en inbyggd farthållare som automatiskt säkerställer ett optimalt ventilationsflöde samt undviker kallras även när fläkten går på lågvarv.

Vädringsfunktion

Undvik instängd och dålig lukt i t.ex. fritidshuset eller badrummet. Ventilerar även när du inte är där. Om fläktens närvaro- och fuktsensor varit inaktiv i mer än ett dygn startar den automatiskt på mellanvarv och vädrar ur rummet i 30 minuter var 12:e timma.

Värmeförflyttare

Spar energi – ta hand om överskottsvärmen från din braskamin. Flyttar överskottsvärme från ett rum till ett annat rum. Med inbyggd elektronisk termostat.

Utmärkta prestanda

Klimat K7 är en kvalitetsfläkt med utmärkta prestanda, mycket hög tryckförmåga och extremt låg ljudnivå.

Vill du bli återförsäljare? Just nu söker vi fler!

Prisbelönt, svensktillverkad kvalitetsfläkt

Symbol Volution_made in sweden
Endast material med låg miljöpåverkan
Försumbar energiförbrukning
5 års garanti för din trygghet