Det enkla och effektiva standardsystemet för decentraliserad ventilation med värmeåtervinning

Värmeåtervinning upp till 90% sparar många värmekronor

Utmärkt prestanda luftflöde upp till 43 m³/h

Tyst ljudtrycksnivå från 14 dB(A)

Den enkla, effektiva standardsystemet

Klimat KX ObjektFan+ installeras efter behov i alla rum där frisk luft behövs, t.ex. vardagsrum, sovrum och lekrum. Monteringen sker alltid i yttervägg, det behövs alltså inga dyra och underhållskrävande ventilationskanaler.

Så fungerar det
Ett system omfattar minst två ObjektFan+ enheter som arbetar parvis och styrs av en styrpanel. Den ena fläktenheten tar in friskluft (tilluftsfas), medan den andra samtidigt ventilerar ut förbrukad luft (frånluftsfas). Båda fläktenheterna ändrar flödesriktning samtidigt efter 70 sekunder. 

Under frånluftsfasen extraheras den uppvärmda rumsluften och lagras av den keramiska värmeväxlarenheten. När fläktarna ändrar riktning värms den nya tilluften upp när den passerar genom värmeväxlaren. På detta sätt uppnår SmartFan en värmeåtervinningsgrad på upp till 90% och en balanserad ventilation av bostadsytan säkerställs enl. DIN 1946-6.

Benämning: Klimat KX ObjektFan+ Komplett
Art.nr: 57200
GTIN: 7350088510308

En Klimat KX ObjektFan+ Komplett enhet består av:
1 st Kåpa innervägg ObjektCover vit (RAL 9016), inkl. utbytbart dammfilter
1 st Fläktenhet ObjektFan 12V reversibel drift
1 st Keramiskt värmeväxlarsten med utbytbart insektsfilter
1 st Väggrör Ø160 mm, längd 500 mm inkl. två gipsskydd
1 st Kåpa fasad ObjektCover vit (RAL 9016), av väderbeständig ASA-plast.

För att styra ett Klimat KX ObjektFan+ system behöver du välja till en Styrpanel PUSH eller Styrpanel EASY.


Läge1234
Luftflöde m³/h  *16223043
Ljudtrycksnivå dB(A) 1 m14213337
Effekt förbrukning W **0,91,11,62,8

Verkningsgrad: upp till 90%
Ljudtrycksskillnad Dn,w: 
40 dB (46 dB ***)

Ingångsspänning: 12 DC SELV
Specifik energiförbrukning **: 
>0,12 W per m³/h
Driftstemperaturområde: –20 … 60°C
Vikt per enhet: 4,4 kg

Placering: Yttervägg
Väggrör: Ø160 mm
Håltagning i yttervägg: Ø162 mm
Väggtjocklek, optimal: 315 mm
Väggtjocklek, minimum: 280 mm (med tillbehöret Metallhuv)

Kapslingsklass: IP22
Mjukvaruklass: A
Energieffektivitetsklass:  A
Märkningar: CE

* Parvis i Eco-läge/Vädringsläge (Full-blast mode)
** Exklusive transformator
*** Med Ljudisoleringselement 3K (tillbehör)

Klimat KX ObjektFan+ Bruksanvisning
Svensk utgåva

Klimat KX ObjektFan+ Monteringsanvisning
Svensk utgåva

 

Välj styrpanel

Till ObjektFan+ finns det två stycken styrpaneler att välja mellan; den enkla modellen EASY och den intuituva PUSH. Båda kan styra upp till två par ObjektFan.

PUSH – Automatiskt eller manuellt du väljer
Styrpanelen PUSH har fyra ventilationslägen; Eco-läge (värmeåtervinning), Vädringsläge (Full-blast) och ett viloläge. Med AUTO läget sköter den inbyggda fuktstyrningen ventilation helt automatiskt. Fläktens hastighet kan ställas in i fyra steg. Panelen indikerar också när det är dags att byta filter.

EASY – Frisk luft med en knappvridning
Styrpanel EASY är väldigt lätt att använda med två snabbval för Eco-läge (värmeåtervinning) och Vädringsläge (Full-blast). Fläktens hastighet kan ställas in i fyra steg och luftflödesriktningen kan enkelt växlas. Panelen indikerar också när det är dags att byta filter.

Vill du veta mer om ventilation med värmeåtervinning?