Det minsta, tystaste och effektivaste decentraliserade ventilationssystemet i sin klass

Värmeåtervinning upp till 91% sparar många värmekronor

Utmärkt prestanda luftflöde upp till 46 m³/h

Mycket tyst ljudtrycksnivå från 11 dB(A)

Den smarta, flexibla premiumlösningen

Klimat KX SmartFan installeras efter behov i alla rum där frisk luft behövs, t.ex. vardagsrum, sovrum och lekrum. Monteringen sker alltid i yttervägg, det behövs alltså inga dyra och underhållskrävande ventilationskanaler.

Så fungerar det
Ett system omfattar minst två SmartFan enheter som arbetar parvis och styrs av en styrpanel. Den ena fläktenheten tar in friskluft (tilluftsfas), medan den andra samtidigt ventilerar ut förbrukad luft (frånluftsfas). Båda fläktenheterna ändrar flödesriktning samtidigt efter 70 sekunder. 

Under frånluftsfasen extraheras den uppvärmda rumsluften och lagras av den keramiska värmeväxlarenheten. När fläktarna ändrar riktning värms den nya tilluften upp när den passerar genom värmeväxlaren. På detta sätt uppnår SmartFan en värmeåtervinningsgrad på upp till 91% och en balanserad ventilation av bostadsytan säkerställs enl. DIN 1946-6.

Benämning: Klimat KX SmartFan Komplett
Art.nr: 57000
GTIN: 7350088510223

En Klimat KX SmartFan Komplett enhet består av:
1 st Kåpa innervägg SmartCover vit (RAL 9016), inkl. utbytbart dammfilter
1 st Fläktenhet SmartFan 42V reversibel drift, plug-in sensor kompatibel
1 st Keramiskt värmeväxlarsten med utbytbart insektsfilter
1 st Väggrör Ø160 mm, längd 500 mm inkl. två frigolitskydd
1 st Kåpa fasad SmartCover vit (RAL 9016), av väderbeständig ASA-plast

För att styra ett Klimat KX SmartFan system behöver du välja till en Styrpanel TOUCH eller Styrpanel LED.


Läge1234
Luftflöde m³/h  *18283846
Ljudtrycksnivå dB(A) 1 m11192833
Effekt förbrukning W **0,81,42,64,0

Verkningsgrad: upp till 91%
Ljudtrycksskillnad Dn,w: 
44 dB (49 dB ****)

Ingångsspänning: 12 DC SELV
Specifik energiförbrukning **: 
>0,14 W per m³/h
Driftstemperaturområde: –20 … 60°C
Vikt per enhet: 3,9 kg

Placering: Yttervägg
Väggrör: Ø160 mm
Håltagning i yttervägg: Ø162 mm
Väggtjocklek, optimal: 360 mm
Väggtjocklek, minimum: 280 mm (med förkortad fläktenhet och tillbehöret Metallhuv)

Kapslingsklass: IP42
Mjukvaruklass: A
Energieffektivitetsklass:
SmartFan = A
SmartFan S *** = A+
Märkningar: CE

* Parvis i Eco-läge/Vädringsläge (Full-blast mode)
** Exklusive transformator
*** Med plug-in sensor (tillbehör) i kombination styrpanel TOUCH
**** Med Ljudisoleringselement 3K (tillbehör)

Klimat KX SmartFan Bruksanvisning
Svensk utgåva

Klimat KX SmartFan Monteringsanvisning
Svensk utgåva

Välj styrpanel

Till SmartFan finns det två stycken styrpaneler att välja mellan; den enkla modellen LED och den avancerade flexibla TOUCH. Båda kan styra upp till tre par SmartFan.

TOUCH – Ventilation med zonreglering
Den intelligenta styrpanelen TOUCH anpassar sig efter dina behov. Anslut upp till tre par SmartFan enheter och tilldela varje par sina egna zon-inställningar. Med sex stycken smarta ventilationslägen är det enkelt att välja rätt.

LED – Frisk luft med en knapptryckning
Styrpanel LED är väldigt lätt att använda med endast fyra knappar. Snabbval för Eco-läge (värmeåtervinning) och Vädringsläge (Full-blast). Fläktens hastighet kan ställas in i fyra steg. Panelen indikerar också när det är dags att byta filter.

Vill du veta mer om ventilation med värmeåtervinning?