Ytterväggsgaller rostfri Ø100

Ytterväggsgaller som monteras på fasaden och passar i väggrör/spiro Ø100 mm. Fästklämmor på stosen underlättar installationen. Gallret har två försänkta skruvhål för skruvmontage. Rostfritt stål.

Försett med insektsnät och tätningslist.
– Tag bort insektnätet vid användning tillsammans med badrumsfläkt (frånluft).
– Behåll insektsnätet vid användning tillsammans med tilluftsventiler (tilluft, friskluft)

Rekommenderat borrmått: Ø 110 mm.

Vill du bli återförsäljare? Just nu söker vi fler!

Kvalitetsfläkt utvecklad och tillverkad i Sverige

Endast material med låg miljöpåverkan
Försumbar energiförbrukning
5 års garanti för din trygghet