Återställd ventilation och sänkta radonvärden i 72 Borås-lägenheter

Brf Flamskivlingen och Karlavagnen i Borås har fått bättre ventilation och sänkta radonvärden med hjälp av Klimat K7 från Klimatfabriken


Objekt: Riksbyggen, Brf Flamskivlingen (byggår 1957) och Brf Karlavagnen (byggår 1950)
Antal enheter: 42 st Badrumsfläkt Klimat K7 i Brf Flamskivlingen och 30 st i Brf Karlavagnen
Färdigställt: 2019
Referens: Dan Dahlqvist, Kyllareds El och Lars-Åke Johansson, VST Konsult AB


Efter att bostadsrättsföreningarna Flamskivlingen och Karlavagnen i Borås genomfört en kontroll, konstaterades att radonvärdena var för höga i vissa lägenheter och den allmänna ventilationen för dålig. VST Konsult AB fick frågan om de kunde lösa radon- och ventilationsproblemen i fastigheterna som är byggda på 50-talet med självdragsventilation.

– Mitt förslag blev att installera Klimatfabrikens Klimat K7 fläktar i samtliga lägenheter, samt att säkerställa att alla tilluftsventiler var tillräckligt öppna så att K7 fläktarna kunde öka luftomsättningen och möjliggöra sänkta radonvärden. Klimat K7 fläktarna förbättrar även badrumsmiljön genom att automatiskt ta bort fukt och lukt, berättar Lars-Åke Johansson på VST Konsult AB

Båda föreningarna accepterade förslaget och beslutade om installation av 42 st K7 fläktar i Brf Flamskivlingen och 30 st i Brf Karlavagnen samt att genomföra ny OVK-besiktning, vilken blev godkänd. En ny radonmätning kommer utföras vid ett senare tillfälle.

– Klimat K7 är en riktigt bra fläkt med jättebra tryckförmåga, berättar Lars-Åke vidare. En stor fördel för oss är att vi kan välja grundflödet på 11 l/s eller 16 l/s beroende på våningsplan, fortsätter han. Fläkten går tyst och accelererar vid förhöjd fuktnivå, perfekt!

– En verkligt bra fläkt som gör mitt jobb enkelt. Att det enbart är fast matning som gäller och att det finns en plats intill plinten som är avsedd för jorden är bra och genomtänkt, avslutar Dan Dahlqvist på Kyllareds El som utfört installationen.