Balanserad ventilation med Klimat KX gav godkända radonvärden

Byggradon är ett vanligt förekommande problem i äldre bostäder. Efter installation av Klimat KX från Klimatfabriken har en bostad i Västerås nu godkända radonvärden.


Objekt: VS-Hus AB / Lgh 2 rok, 50 kvm (byggår 1949)
Antal enheter: 1 par Klimat KX ObjektFan+ med EASY styrning
Färdigställt: april 2019
Referens: Pelle Orréll, Misab Radon AB


I ett flerbostadshus i Västerås, byggt 1949, var radonvärdena höga till följd av byggradon. Vid en uppmätning utförd av Misab Radon AB hösten 2018 var värdena i en testlägenhet drygt 600 Bq/kvm.

Klimatfabrikens Klimat KX ObjektFan+ installerades i början av 2019. Klimat KX är ett system för balanserad decentraliserad ventilation med värmeåtervinning. Ett system omfattar minst två SmartFan eller ObjektFan+ enheter som arbetar parvis och styrs av en styrpanel.

En långtidsmätning med spårfil med filter (Radtrak) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålskyddsmyndigheten genomfördes under perioden 2019-02-07 – 2019-04-07. Analys utfördes sedan av Radonova Laboratories AB med ett resultat på ett årsmedelvärde av 170 Bq/kvm. Alltså väl under gränsvärdet 200 Bq/kvm.


Fördelar med Klimat KX enheter som ventilationsval i samband med byggradon åtgärder:

  • Balanserad ventilation är ofta fördelaktig vid radonsänkande åtgärder.
  • Installeras efter behov i vistelserum.
  • Monteringen sker alltid i yttervägg, det behövs alltså inga dyra och underhållskrävande ventilationskanaler.
  • Allmän ventilationen i bostaden blir bättre.
  • Mycket bra alternativ där centrala FTX-system inte kan installeras.
  • Prisvärt alternativ till centrala FTX-system.