Klimat KX ventilation med värmeåtervinning + bergvärme = energieffektiv lösning i nybyggd villa

Familjen valde Klimat KX SmartFan som ventilationslösning till sin nybyggda villa i Nordmaling


Objekt: Nybyggd enfamiljsbostad Nordmaling / boyta 137 m2
Antal enheter: 4 par Klimat KX SmartFan med Styrpanel TOUCH  och 3 st Badrumsfläktar Klimat K7
Färdigställt: Vinter 2019/2020
Referens: 
Bertil Löweneke, husägare – Skidstahus, totalentreprenör – Umeåsotarn, OVK


Efter att paret Löwenekes hus olyckligt brann ned 2018 till följd av en skorstensbrand, påbörjades ett omfattande arbete med att bygga upp en ny villa på den tidigare grunden. Som ventilationslösning föll valet på Klimatfabrikens Klimat KX SmartFan.

Valet av ventilationslösning
Familjen hade tidigare en frånluftsvärmepump i sitt nedbrunna hus, men var inte nöjda med denna då det bl.a. var väldigt långa kanaler som regelbundet krävde rengöring. Så när det nya huset skulle byggas tittade de på alternativa ventilationssystem. En granne hade tilluft – frånluft från Klimatfabriken, och var väldigt nöjd med det.

Klimatfabriken kontaktades som föreslog en decentraliserad ventilationslösning med värmeåtervinning med Klimat KX Smartfan i alla vistelserum och badrumsfläkt Klimat K7 i våtutrymmena. Ett system som är enkelt att installera (utan kanalsystem) och enkelt för husägaren att underhålla. Systemet är också billigt i drift med låg strömförbrukning och hög återvinningsgrad.

Installation och driftsättning utfördes av Skidstahus och OVK kontroll av Umeå första sotningsdistrikt.

Erfarenheter
Snart ett år efter inflyttning ångrar inte paret Löweneke valet av ventilationslösning.

– Vi upplever att vi har ett mycket bra inomhusklimat och är verkligen nöjda med Klimatfabrikens energisnåla och smarta produkter. Klimat KX Smartfan i kombination med bergvärme som uppvärmning ger oss en effektiv lösning med låg total energiförbrukning, sammanfattar Bertil Löweneke.