När sommarstugan blir åretruntboende

När sommarstugan isolerades och familjen flyttade in permanent märkte de snart att inomhusluften inte var bra. Klimatfabrikens badrumsfläkt Klimat K7 och tilluftsventiler K2 med termostat blev lösningen.


Objekt: Bostadshus (tidigare sommarstuga) 47 moch ett Attefallshus 21 m2
Antal enheter: 2 st badrumsfläktar Klimat K7 och 3 st tilluftsventiler Klimat K2 termostat
Färdigställt: 2018
Referens: Gösta Johnsson


När sommarstugan blir åretruntboende
Vid sjön Bårsten strax utanför Eskilstuna ligger ett av många fritidshusområden där stugägare renoverat sina sommarstugor och flyttat in permanent. Tidigare då stugan endast besöktes under sommarhalvåret var dörrar och fönster ofta öppna och frisk luft cirkulerade naturligt. När den nu isolerats och tjänar som åretruntboende märktes det snart att ventilationen inte var tillräcklig.

Badrumsfläktar och tilluftsventiler är den enkla lösningen
– Vi installerade totalt tre stycken tilluftsventiler K2 med termostat som ser till att rätt luftmängd kommer in i bostadshuset och i Attefallshuset, berättar Gösta Johnsson. I badrummen sitter nu den tysta och effektiva badrumsfläkten K7. Fläktarna går hela tiden på lågvarv och växlar automatiskt upp på högre varv vid behov, vilket gör att vi får en perfekt luftomsättning. Vi märkte direkt en stor förbättring på inomhusluften och är verkligen nöjda med Klimatfabrikens energisnåla och smarta produkter, avslutar Gösta.