Vanliga frågor

Badrumsfläkt Klimat K7 - Frånluft i våtutrymmen
 • I vilka utrymmen gör Klimat K7 bäst nytta?

  Klimat K7 monteras i alla utrymmen där luften på något sätt förorenas, t ex badrum, toalett, tvättstuga, garage eller liknande.

 • Vad är ett kallrasskydd och när ska jag använda det?

  Ett kallrasskydd förhindrar oönskad luft att passera in i bostaden när fläkten är frånslagen. Kallrasskydd kan användas då Klimat K7 är monterad genom yttervägg och inställd på tillfällig ventilation (läge 4-6 och 9).
  Stos K7 med kallrasskydd (art.nr. 54002) monteras med friktion på baksidan av fläkten Klimat K7 och förs sedan in i väggröret (instick).
  Använd aldrig kallrasskydd om badrumsfläkten är monterad i tak-kanal då det stänger den nyttiga termiska luftrörelsen och risk finns att det bildas kondens inuti ventilationsröret. Om Klimat K7 är monterad i taket ska den vara inställd för kontinuerlig grundventilation (läge 1-3 och 8).
  [icon type=”icon-lamp”] Tips!
  Var noga med att tätning finns mellan väggröret/kanalen och väggen/taket för att förhindra att fuktig luft/kondens tar sig in i väggen eller innertaket. Vid behov används tillbehöret Stos (art.nr. 54001) som ger ett 2,5 cm instick i ventilationskanalen.
  Vid takmontage i kanal som passerar kallvind bör kanalen isoleras för att undvika att kondens bildas.

 • Var i badrummet får min Klimat K7 monteras?

  Klimat K7 är godkänd för våtutrymmen. Fläkten är IP44 klassad och får monteras i område 1.
  Montera fläkten så högt som möjligt och undvik risk för överspolning.

 • Kan jag montera Klimat K7 i en befintlig självdragskanal?

  Ja det går bra, om det är en egen separat ventilationskanal med innermått 80 – 125 mm.
  Vid innermått 125 – 160 mm används tillbehöret Täckplatta (art.nr. 54010).

  Viktigt! Se till att kanalen är välisolerad och tät.

 • Kan jag montera Klimat K7 i taket?

  Ja, Klimat K7 är konstruerad för att kunna monteras både i tak och på vägg.

 • Får jag montera en badrumsfläkt själv?

  Ja, om du är auktoriserad elinstallatör. Klimat K7 är anpassad för fast elmatning och ska därför installeras av auktoriserad elinstallatör.
  Det du kan göra som privatperson är att skruva upp väggramen på väggen eller i taket men du får inte utföra den elektriska installationen. Läs noga igenom monteringsanvisningen! Är du osäker så rådgör alltid med fackman om placering och kanaldragning.

Klimat KX - ventilation med värmeåtervinning där frisk luft behövs
 • Hur fungerar det med återvinningen när det är varmare ute än inne? Måste jag stänga av ventilationen då?

  Nej, Klimat KX behöver absolut inte stängas av.
  Under den varma sommarperioden ställer du enkelt in ett vädringsläge (förval). Då jobbar enheterna endast i en riktning, den ena tar in luft och den andra ventilerar ut. Om möjligt placeras KX enheten som ska ta in luft på bostadens huvudsakliga skuggsida, då får man in så sval luft som det går. Till ett Klimat KX SmartFan system finns det en plug-in sensor för fukt- och temperaturstyrning vilken ger möjlighet att automatisera ventilationen utifrån valda måltemperaturer samt önskad luftfuktighet (område).

 • Vad ska jag tänka på när jag planerar för att installera ett Klimat KX ventilationssystem?

  Vi har följande rekommendationer:

  1. Läs alltid gällande Bruks- och installationsanvisning innan du påbörjar installation.
  2. Mät upp de aktuella bostadsutrymmena och dimensionera hur många Klimat KX enheter som behövs utifrån gällande luftomsättningskrav . Kontakta oss gärna för ett förslag. 
  3. Se till att luften kan passera mellan rummen genom t.ex. en större dörrspalt på >10 mm eller via en överluftsventil.
  4. Finns det en kamin i bostaden bör denna vara utrustad med en egen separat tilluftskanal för att inte störa ventilationens funktionalitet. Finns det öppna eldstäder bör du kontakta din lokala skorstenfejare för godkännande och inspektion.
  5. Frånluftsfläktar  i våtutrymmena och köksfläktar (vi förordar kolfilterfläkt) ska vara behovsstyrda alltså inte gå på kontinuerlig drift, detta för att värmeåtervinningen ska ha full effektivitet och det inte ska bli obalans i systemet. Klimat KX enheterna jobbar alltid i par och är således både ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning.
Tilluftsventiler Klimat K2 och K1 silent - Frisk luft i alla vistelserum
 • Hur många tilluftsventiler behöver jag?

  Räkna med att 1 st tilluftsventil Klimat K2 räcker till ett rum på ca 20-24 m². Till större rum behövs det fler ventiler.

 • I vilka rum behövs det tilluftsventiler?

  Tilluftsventiler är avsedda för kontinuerlig ventilation av bostäder och monteras i bostadens torra utrymmen (sovrum, allrum, vardagsrum etc.).
  Montera ventilen så högt upp på väggen som möjligt, dock ska ventilens överkant inte vara närmare innertak än ca 10 cm. Om du har radiatorer under fönstren, rekommenderar vi att ventilen monteras ovanför eller i direkt anslutning till fönstret. Om du har golvvärme bör ventilen placeras ca 1 meter från fönstret.

 • Får jag montera tilluftsventiler själv?

  Ja, det går bra! Läs bruksanvisningen noga innan du påbörjar håltagning.

Inga frågor matchar nuvarande filter.